Bảo vệ nhà máy khu công nghiệp Nội Bài

Kho ALSW KCN Nội Bài tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Số lượng: 02 bảo vệ

Yêu cầu: nam tuổi dưới 50, cao 1 mét 60 trở lên

Chế độ: lương 6 triệu, ca 12 tiếng, có nhà ở

Liên hệ: 0978.333.963