Bảo vệ tòa nhà FPT Láng Hòa Lạc

1 Nơi làm việc

Tòa nhà FPT Software (Láng – Hòa Lạc)

2. Yêu cầu tuyển dụng

Nam độ tuổi đến 57

3. Thời gian làm việc

Ca làm việc : 12h/ngày

4. Lương

5,760,000/ tháng

5. Chế độ nhà ở, ăn ca

Nhà ở miễn phí, hỗ trợ gọi cơm cuối tháng trừ vào lương

Liên hệ nộp hồ sơ và phỏng vấn: 0978.333.963 (có zalo)