Bảo vệ tòa nhà nhận đến 58 tuổi-EMC Hoàng Quốc Việt

1 Nơi làm việc

Tòa nhà EMC (306 Hoàng quốc việt)- Hà Nội

2. Yêu cầu tuyển dụng

Nam độ tuổi đến 58

3. Thời gian làm việc

Ca làm việc : 12h/ngày

4. Lương

5,960,000/ tháng

5. Chế độ nhà ở, ăn ca

Nhà ở miễn phí, hỗ trợ gọi cơm cuối tháng trừ vào lương

Liên hệ nộp hồ sơ và phỏng vấn: 0978.333.963 (có zalo)