Tuyển gấp bảo vệ kho Giao hàng tiết kiệm Cầu Giấy

  1. Nơi làm việc: Giao hàng tiết kiệm, số 55 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
  2. Yêu cầu: Nam tuổi dưới 55
  3. Mô tả công việc: Công việc chỉ ngồi & giám xe ra ship đến lấy hàng
  4. Lương: 6 triệu- 6.5 triệu ca làm việc 12 giờ (có nhận chuyên ngày, chuyên đêm)
  5. Hồ sơ đầy đủ
  6. Liên hệ : 0978.333.963