Việc làm bảo vệ- công ty HBI, Khoái Châu- Hưng Yên

1, Mục tiêu làm việc

Công ty HBI, xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

2. Yêu cầu tuyển dụng

Nam, nữ độ tuổi 18-55

3. Thời gian làm việc

Ca làm việc 8h/ngày, 3 ca/ngày

Có thể tăng ca lên 11h/ngày

4. Lương

17.6K/H (208H=3670K)

5. Chế độ nhà ở, ăn ca